Övrig bilvård

Klädseltvätt utförs med en maskin som rengör på djupet i textilierna.

Luktsanering utförs och tar bort djur och röklukt samt doft från A/C

Har man haft djur och/eller rökt i bilar och vill ta bort dessa dofter bör man överväga att kombinera klädseltvät+luktsanering.

Avtextning av företagslogotyper samt övrig avtextning och limtvätt Solfilmsmontering erbjuds och tas om hand av extern montör.

Glasförsegling läggs på bilens tre främre rutor och ger avrinning åt regnvatten

vilket gör att man får bättre sikt

Powered By Landskrona Bilglans