Polering & vaxning

Bilen avfettas och tvättas med de för årstiden mest lämpliga kemikalierna som behövs. Asfaltstänk, tjärfläckar,salt, flygrost avlägsnas för att underlätta poleringen. Fälgarna tvättas. Bilen torkas. Maskering av lister. Poleringen börjar med en för slitaget på lacken lämplig rubbing, sedan använder man på en polish som rensar upp och ger glans. Som sista steg lägger man på ett skyddande vax. Alla stegen sker uteslutande med polermaskiner. Däcken glansas,bilen torkas av ifrån polerdamm, fönster putsas samt utvändiga lister snyggas till. Pris från 1595:-

Powered By Landskrona Bilglans